Stronger You erbjuder både svenska klassisk massage och idrottsbehandling. Med olika tekniker och erfarenhet hittar jag vad din kropp behöver!

Den svenska klassiska massagen är världsberömd. Genom knådningar, strykningar och tryck löser massagen upp spänningar i hela kroppen och ger en behaglig och skön avslappning. I denna behandling får du även koppning med siliconkoppar och varma stenar.

Under etiketten behandling och skadebehandling arbetar jag ute efter undersökningsmetodik, diagnostik samt att jag använder mig utav avancerad massagetekniker och fokus på en behandlingsstrategi med triggerpunkt, PRT och MET samt ledmobilisering för att kunna jobba i en problemlösning eller mot en idrottsprestation. Med denna behandling går vi ner på djupet och arbetar med dina problemområden ordentligt samt att jag använder mig även av dryneedling, biolight och vakuumkoppning

Massage har många positiva effekter, bland annat att blodcirkulationen ökar vilket hjälper kroppen att snabbt återhämta sig efter exempelvis ett hårt träningspass.

Det finns olika anledningar till varför vi är i behov av massage. Om du är osäker på vilken behandling du behöver, kan jag hjälpa dig att komma fram till vilken typ av massage som krävs för att behandla just dina besvär. Vad än din kropp behöver så hjälper jag dig.

 

Dryneedling

Vad är dry needling? Dry needling är ett mycket effektivt behandlingsalternativ för att behandla muskulära problem och smärtor. Dry needling är inte akupunktur. Det som är lika är att vi använder oss av samma typ av nålar. Det normala är att nålarna är 0.3-0.35 mm tjocka. Målet med dry needling är att punktera triggerpunkten och den spända sträng som är orsak till patientens nuvarande problem och/eller smärta. Studier har visat att genom att aktivera ”the local twitch response” så har detta en effekt på den kemiska miljön i muskeln och att det inte är nödvändigt att injicera något i muskeln. Det är det som har gett oss namnet ”Dry needling”, alltså att vi sticker med en nål utan att spruta in någon kemisk substans.

Triggerpunkter är behandlingsbara även om dessa har varit irriterade och orsakat smärta i flera år.Det finns många sätt att behandla triggerpunkter på t.ex. manuell triggerpunktsterapi och dry needling är båda välbeprövade och evidensbaserad metoder. Vid dry needling används en steril engångsakupunkturnål för att förbättra den lokala cirkulationen och för att stoppa den refererade smärtan

Biolight

När kroppen ska bekämpa en skada eller en inflammation behövs syre och energi. Genom att använda ljuset från Biolight stimuleras bildandet av nya blodkärl samt att de befintliga kärlen vidgas. På så sätt ökar syrehalten i det belysta området, samtidigt som skadliga slaggprodukter lättare transporteras bort. Genom att specifika ljusstrålar (monokromatiskt ljus) förser ett område med elektromagnetisk energi av olika pulslängd, pulsationsfrekvens och våglängd, som i sin tur ökar vaskularisering, fibroblast tillväxt samt minskar smärta och inflammation.

Behandlingen med Biolight är helt ny som behandlingsform och den tydliga effekten av Biolight hänger samman med ett fotoreceptorsystem på cellnivå som ännu inte är helt utforskat. Tekniken är patenterad och baserad på många års forskning och utveckling (från Sverige). Metoden är enkel, helt smärtfri och saknar biverkningar. Den är också godkänd som medicinteknisk utrustning vilket innebär att den får användas i sjukvården inom EU. Därmed inte sagt att Biolight ersätter traditionell behandling, framför allt inte vid svåra skador, men i kombination leder det ofta till bättre resultat.

Vad händer i kroppen med en Biolightbehandling?

Ljuset från Biolight ökar kroppens förmåga till läkning. Ljuset boostar helt enkelt olika processer och skapar så goda förutsättningar som möjligt.

  • Biolight stimulerar frisättningen av energi (ATP) i cellerna.
  • Biolight stimulerar bildandet av nya blodkärl.
  • Biolight vidgar blodkärl vilket ökar tillgång på syre och näring (energi, syre och näring är A & O för all konstruktiv aktivitet) samt ökar dränaget av svullnad.
  • Biolight ökar produktionen av elastin, kollagen och fibroblastceller vilka är viktiga byggstenar i läkning.
  • Biolight ökar bildandet av DNA och RNA.
  • Biolight ökar fagocytosen, dvs processen som bryter ner och avlägsnar skadad vävnad, bakterier, slaggprodukter mm.
  • Biolight normaliserar spänningen i cellmembranet vilket innebär att cellen återfår sin förmåga att ventilera näring och slaggprodukter.

Dessa parametrar bidrar tillsammans till att: öka cirkulation, minska smärta, dämpa inflammation samt generera vävnad vilka samtliga ger bättre förutsättningar för läkning.

 

Binvävsbehandling

Bindvävsmassage är en behandling som ökar blodgenomströmningen, frisätter slaggprodukter och sänker nervspänningarna i kroppen. Den hjälper musklerna att slappna av, lindrar muskelvärk, ledvärk, kronisk smärta och svullnader.

Jag ger bindvävsbehandling med en specialdesignad vacuumsug och när det behövs kombinerar jag också med djup  idrottsmassage. Eftersom förtätad bindväv och dålig blodcirkulation är en av orsakerna bakom celluliter så behandlas även det framgångsrikt genom bindvävsmassage.

Behandlingen anpassas alltid efter dina behov beroende på vilka besvär du har, hur tight din bindväv sitter och var du har din smärttröskel. Endast kvinnor får celluliter men bindvävsmassage passar lika bra för män som behöver en ökad cirkulation och borttransport av slaggprodukter från kroppen.